top of page

Grant Ministerialny dla SKN Młodych Toksykologów "Paracelsus"

Zaktualizowano: 15 maj 2023

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję, że Studenckie Koło Naukowe Młodych Toksykologów "Paracelsus", którego jestem opiekunem naukowym pozyskało grant na realizację projektu:


Tokskoywigilancja i prewencja zatruć oraz pierwsza pomoc w zatruciach ksenobiotykami mającymi aktualne znaczenie kliniczne w Polsce


Kwota dofinansowania - 64 950 PLN
W ramach projektu planowane są następujące rezultaty:

 • nauka obsługi przez uczestników projektu oraz popularyzacja wśród studentów nowych narzędzi toksykologii in silico, tj. specjalistycznego oprogramowania QSAR Toolbox zalecanego przez OECD (tj. Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD);

 • opublikowanie prac naukowych związanych z estymacją brakujących parametrów toksykologicznych na potrzeby toksykowigilancji (w szczególności toksykologicznej oceny ryzyka zdrowotnego następnej generacji - NGRA) za pomocą profesjonalnego oprogramowania QSAR Toolbox;

 • zaangażowanie studentów i opublikowanie innowacyjnych strategii w zakresie pierwszej pomocy w przypadku zatruć ksenobiotykami mającymi szczególne znaczenie kliniczne w Polsce;

 • przeprowadzenie prelekcji w szkołach średnich;

 • materiały ilustracyjne (infografiki, filmy, posty), które zostaną opublikowane w mediach społecznościowych umożliwiając w ten sposób dotarcie do szerokiego grona odbiorców w zakresie opracowanych tematów;

 • popularyzacja toksykologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej ważnej nie tylko dla potrzeb medycznych, ale również całej społeczności ludzkiej;

 • nabycie umiejetnosci popularyzatorskich przez studentów (uczestników Studenckiego Koła Naukowego Młodych Toksykologów "Paracelsus";

 • rozwój kompetencji miękkich i twardych związanych z rozwojem wiedzy toksykologicznej, popularyzacji i prezentacji w sposób naukowy wyników (wystąpienia na konferencjach) przez osoby zaangażowane w projekt;

 • angażowanie studentów w ważnym elemencie ewaluacji Uczelni wyższych

 • zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt naukowy w postaci wystąpień ustnych oraz sesji posterowej;

 • zorganizowanie cyklicznych ekspozycji naukowych na holu głównym Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w celu popularyzowania ważnych tematów poruszanych w projekcie dla odwiedzających gości.


Informacje na temat wyników:


27 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page