top of page

Metale ciężkie w biżuterii opublikowane w HAZMAT (IF 13.6; 200 pkt)!

Miło poinformować, że dzięki zaawansowanym badaniom, opublikowane zostały spektakularne wyniki analiz metali ciężkich w biżuterii dostępnej na e-platformach z Chin:


K. Jurowski, The toxicological assessment of hazardous elements (Pb, Cd and Hg) in low-cost jewelry for adults from Chinese E-commerce Platforms: in situ analysis by portable X-Ray Fluorescence measurement. Journal of Hazardous Materials (IF 13.6; 200 pkt MEiN), 2023, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132167


Badania zostały wykonane z wykorzystaniem techniki pXRF. Idea badań przedstawiona została na poniższym schemacie:Artykuł skupia się na konsekwencjach toksykologicznych i środowiskowych wynikających z taniej biżuterii dla dorosłych z chińskich e-platform (n = 8), które zawierają wysokie zawartości metali ciężkich (Pb, Cd i Hg). Przeprowadzone badania podkreślają zalety zastosowania przenośnego spektrometru do analizy fluorescencji rentgenowskiej (pXRF) do szybkiego, nieniszczącego i lokalnego badania zawartości metali ciężkich w biżuterii. Wyniki wykazują, że wszystkie produkty (n = 106) zawierały metale ciężkie w różnych ilościach (rtęć była najczęściej wykrywanym metalem ciężkim). Fakt, że 71% próbek przekroczyło limit UE dla Pb, a 51% przekroczyło limit UE dla Cd, jest niepokojący i wskazuje na konieczność wprowadzenia bardziej rygorystycznych regulacji i monitorowania branży biżuteryjnej w celu łagodzenia ryzyka związanego z metalami ciężkimi w środowisku. Badanie podkreśla znaczenie zastosowania analizy pXRF do identyfikacji metali ciężkich w biżuterii i wypełnienia luki w literaturze dotyczącej oceny ryzyka środowiskowego związanego z Pb, Cd i Hg w biżuterii dla dorosłych z Chin. Wyniki wzywają do pilnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i zapobiegnięciu zanieczyszczeniu środowiska poprzez wzmocnienie regulacji i monitorowanie branży biżuteryjnej.

23 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page