top of page

Novichoki w STOTEN (IF 10.75 i 200 pkt)!

Informuje, że dzięki zaawansowanym badaniom w Zakładzie Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej IEM oraz Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych INM UR, opublikowane zostały przełomowe artykuły badawcze z wykorzystaniem metod toksykologii in silico do predykcji hydrolizy i biodegradacji dla związków fosforoorganiczych typu Novichok. Te spektakularne wyniki badań toksykologicznych otwierają nowe perspektywy w zakresie rozumienia toksyczności tego typu substancji. Poniższy schemat przedstawia ideę badań:

Warto zwrócić uwagę, że artykuły zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Science of The Total Environment, Elsevier (IF = 10.75; 200 pkt).


Jest to zasługa Pana mgr inż. Macieja Nogi (Zakład Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej, Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi), który dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu realizuje doktorat w naszym Instytucie (promotor: dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR, promotor pomocniczy: dr n. med. Agata Michalska – Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi), tytuł rozprawy: Badania wybranych parametrów toksykologicznych dla związków fosforoorganicznych z grupy Novichoków przy użyciu metod toksykologii in silico.


Zachęcamy do lektury tych fascynujących artykułów (w trybie open access)

M. Noga, A. Michalska, K. Jurowski, The prediction of hydrolysis and biodegradation of Novichoks using in silico toxicology methods, Science of The Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164241


20 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page