top of page

Prezentacja szkoleniowa w Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych

W dniu 04.10.2022 w Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych miała miejsce wizyta przedstawiciela firmy Keyence - Pana Jakuba Ankesa, który zaprezentował możliwości innowacyjnej aparatury laboratoryjnej - mikroskopu cyfrowego Keyence VHX7000N wraz z modułem EA-300 do analizy składu pierwiastkowego. W metodzie tej wykorzystana jest technika spektroskopowa - plazma wzbudzana laserem (LIBS - ang. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy). Technika ta jest jedną z metod atomowej spektroskopii emisyjnej, w której jako źródła wzbudzenia używa się lasera impulsowego. Uzyskana plazma jest źródłem silnego promieniowania, którego widmo zawiera m.in. linie spektralne odpowiadające pierwiastkom odparowanym z powierzchni próbki. Na podstawie analizy spektralnej emitowanego widma można otrzymać jakościową i ilościową informację o składzie pierwiastkowym analizowanej próbki.


Podczas spotkania pracownicy Pracowni (Pan dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR, Pan mgr inż. Adrian Frydrych) jak i osoby współpracujące (Pani mgr inż. Justyna Milan oraz Pan mgr. inż. Maciej Noga) miały możliwość przebadania własnych próbek (m.in. biżuterii z lawy wulkanicznej, elementów smartfon’a, leków, odżywek dla sportowców i innych próbek) pod kątem składu pierwiastkowego. Prezentacja urządzenia pozwoliła nie tylko na zapoznanie się z najnowszymi technikami badawczymi w zakresie spektroskopii LIBS, ale także na krytyczne spojrzenie na wady i zalety nowych instrumentów badawczych. Mamy nadzieję, że będzie więcej takich akcji w Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych.


Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami ze spotkania oraz zainteresowane osoby do kontaktu z przedstawicielem firmy Keyence - Pan Jakub Ankes, e-mail: j.ankes@keyence.eu

13 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


bottom of page