top of page

Wybrane aspekty toksykologii regulacyjnej w odniesieniu do pierwiastków w FSMP dla pacjentów onko

Podczas I Interdyscyplinarnej Konferencji - Nauki Medyczne w służbie Wymiaru Sprawiedliwości i Organów Ścigania, mgr inż. Adrian Frydrych zafascynował publiczność swoim wystąpieniem na temat "Wybrane aspekty toksykologii regulacyjnej w odniesieniu do wybranych pierwiastków w produktach medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dedykowanych pacjentom onkologicznym".Kluczowe punkty prezentacji:

  • Zrozumienie roli produktów i żywności medycznej specjalnego przeznaczenia dla pacjentów onkologicznych.

  • Analiza regulacji prawnych dotyczących tych produktów w UE i poza nią.

  • Ważność deskryptorów dawek w toksykologii regulacyjnej dla pierwiastków.

  • Znaczenie pierwiastków takich jak Zn, Cu, Se, Fe i Mn w produktach dla pacjentów onkologicznych.

  • Podsumowanie i wnioski dotyczyły potrzeby systematycznego podejścia w kontekście toksykologicznych aspektów regulacyjnych dotyczących pierwiastków w tych produktach.

Ujmujący sposób prezentacji Pana mgr inż. Adriana Frydrycha zdobył serca publiczności, a temat stał się przedmiotem dyskusji podczas przerw kawowych. Ale to, co zrobił podczas bankietu zasługuje na osobny post.

Bez wątpienia, mgr inż. Adrian Frydrych wniósł wartościowy wkład w dyskusję na temat toksykologii regulacyjnej w kontekście opieki onkologicznej.

16 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page