top of page

Wykład o alkohologii sądowej - dr Paweł Papierz z ZTRiS (IEM)

W dniu 21.03.2023 r. o godz. 14:00 w sali 020 (G4 INM UR) odbył się wykład 'Wybrane aspekty alkohologii sądowej' wygłoszony przez Pana dra Pawła Papierza, który jest pracownikiem Zakładu Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej (ZTRiS), Instytutu Ekspertyz Medycznych (IEM) w Łodzi.


Fot. A. Frydrych


Wykład był dedykowany studentom oraz pracownikom. Przeprowadzony został niezwykle dynamicznie, ciekawie i miał na celu przedstawienie bardzo ważnych zagadnień dotyczących toksykologii alkoholu etylowego w ujęciu interdyscyplinarnym - dla studentów różnych kierunków (kierunek lekarski, biotechnologia, analityka medyczna). Uwzględnione zostały aspekty zarówno prawne, medyczne oraz istotne zagadnienia w zakresie opiniowania sądowo-lekarskiego.Pan Doktor jest bardzo doświadczonym biegłym sądowym w zakresie alkohologii sądowej, dzięki czemu wykład wzbogacany był interesującymi przykładami (case studies - autobrowar) oraz wskazówkami i własnymi spostrzeżeniami, których nie da się wyczytać w podręcznikach.


Ten wartościowy materiał został nagrodzony brawami, a duże zainteresowanie sprawiło, że pojawiły się różnorodne pytania, zarówno w trakcie jak i po wykładzie. Należy zwrócić uwagę, że każdy z uczestników został zaangażowany w 'wirtualny eksperyment procesowy', podczas którego obliczane były ważne parametry w zakresie rachunku retrospektywnego i prospektywnego w odniesieniu do toksykokinetyki alkoholu etylowego na własnym przykładzie.


Zostaliśmy również zapoznani z zasadą działania, możliwościami oraz błędami jakie mogą wystąpić podczas pomiarów związanych z urządzeniami do analizy wydychanego powietrza na obecność etanolu.


Warto zwrócić uwagę, że Pan dr Papierz będzie realizował w ZTRiS IEM badania naukowe w zakresie dwóch ważnych projektów:


Toksykokinetyka etanolu w odniesieniu do badań powietrza wydychanego po spożyciu napojów o różnej zawartości procentowej alkoholu.


Toksykokinetyka etanolu w odniesieniu do badań powietrza wydychanego u osób narażonych na wdychanie par alkoholu w zamkniętej przestrzeni.


Do badań tych będzie wykorzystywany zakupione przez IEM urządzenie stacjonarne - Drager Alcotest 9510 (alkomat dowodowy):Dziękujemy Panu Doktorowi za ciekawy wykład i zapraszamy ponownie!


Fot. A. Frydrych


Zainteresowanych tematem polecamy artykuł Pana dra Pawła Papierza 'Sposób przeprowadzania badań trzeźwości a opinia biegłego', który został opublikowany w pierwszym numerze biuletynu Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi (1/22).


130 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page