top of page

Ocena toksykologiczna suplementów diety

Toksykologiczna ocena ryzyka suplementów diety

  • 1 godz

Opis usługi

Toksykologiczna ocena ryzyka zdrowotnego suplementów diety: - toksykologiczna ocena ryzyka surowców i gotowych suplementów (raport toksykologiczny) - toksykologiczna ocena ryzyka wybranych parametrów w odniesieniu do obowiązujących limitów, m.in.: *Aflatoxins B1 *Ochratoxin A *Patulin *Deoxynivalenol *Zearalenone *Fumonisins *Arsenic *Lead *Cadmium *Mercury *Sum of dioxins (WHO-PCDD/ F-TEQ) *Sum of dioxins and dioxin-like PCBS (WHOPCDD/F-PCBTEQ) *Sum of PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180 *Benzo(a)pyrene *Sum of benzo(a)- pyrene, benz(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene and chrysene *Sum of 3-monochloropropanediol (3-MCPD) and 3-MCPD fatty acid esters, expressed as 3-MCPDl (3-MCPD)


Dane kontaktowe

  • , , POL

    kamil.jurowski@gmail.com


bottom of page