top of page

Raport oceny bezpieczeństwa kosmetyku

Wycena raportu oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

  • 1 godz
  • bezpłatna wycena
  • praca zdalna

Opis usługi

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO zgodny z: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. 2018 poz. 2227) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59), które obowiązuje od dn. 11.07.2013 r. Decyzją wykonawczą Komisji z dnia 25.11.2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych The SCCS’ s Notes of Guidance for Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 9th Revision – SCCS/1628/21 (The SCCS adopted this guidance document at its plenary meeting on 30-31 March 2021)


Dane kontaktowe

kamil.jurowski@gmail.com

, , POL


bottom of page