PIBAT.jpg

Pracownia Innowacyjnych
Badań i Analiz Toksykologicznych

kierownik: dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. Uczelni

Pracownia badawcza w strukturze Instytutu Nauk Medycznych UR

Budynek G4 (III piętro, pomieszczenia: 301 - 303), ul. Warzywna 1A, 35-310 Rzeszów

Laboratorium

Zarys historii

  • Pracownia Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych została utworzona za zgodą Rady Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w czerwcu 2022 r. na wniosek dr. hab. n. med. i n. o zdr. Kamila Jurowskiego prof. UR

  • Organizacja Pracowni realizowana była w okresie: czerwiec - wrzesień 2022

Aktualna tematyka badawcza

  • Zanieczyszczenia metaliczne tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych dostępnych w aptekach z Polski;​​

  • Zastosowanie innowacyjnych technik analitycznych do analizy toksykologicznej metali (p-XRF, ICP-MS) w produktach konsumenckich (leki, produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementy diety, herbaty, zabawki dla dzieci);

  • Zastosowanie technik toksykologii in silico (QSAR Toolbox) do oceny toksyczności zanieczyszczeń leków;

  • Opracowanie strategii wyznaczania współczynnika PDE dla składników aktywnych leków na potrzeby toksykologii regulacyjnej

  • Opracowanie nowych strategii oceny bezpieczeństwa substancji na potrzeby toksykologii regulacyjnej oraz wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

Zespół Pracowni

IMG_20220606_144229_edited.png

Współpraca

PBP.jpg
IEM.jpg