top of page

Bezpłatne fragmenty książki

Poniżej znajdują się fragmenty książki, które oficjalnie zostały opublikowane przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Spis treści

Ksiązka została podzielona trzy części:
I. Podstawy toksykologii ogólnej
II. Toksykologia kosmetyków
III. Ocena bezpieczeństwa produktów kosmettycznych

Wchłanianie droga pokarmową
i inhalacyjną

W tym fragmencie zostały przedstawione informacje dotyczące wchłaniania drogą pokarmową i inhalacyjną z uwzględnieniem atrakcyjnej szaty graficznej.

Zastosowanie I prawa Ficka
w toksykologii kosmetyków

Maksymalna dawka wchłoniętej substancji w toksykologii kosmetyków

Transport transfolikularny

W tym pliku przedstawiono jeden z  trzech przykładów zastosowania I prawa Ficka w toksykologii kosmetyków, dwa przykłady ilustrujące obliczanie maksymalnej dawki wchłoniętej oraz wybrane informacje na temat transportu transfolikularnego.

Przykłady reakcji utlenienia ksenobiotyków zaliczanych do reakcji I fazy biotransformacji

W tym fragmencie przedstawiono przykłady reakcji utlenienia ksenobiotyków zaliczanych do reakcji I fazy biotransformacji wraz z omówieniem.

Unieczynnienia hemoglobiny oraz zablokowanie oddychania tlenowego

W tym fragmencie przedstawiono wybrane informacje na temat mechanizmów działania toksycznego w odniesieniu do unieczynnienia hemoglobiny oraz zablokowania oddychania tlenowego.

Historia toksykologii kosmetyków: XIX w. - XXI w.

W tym fragmencie przedstawiono jak kształtowała się historia toksykologii kosmetyków od XIX w. do współczesności.

Raport oceny bezpieczeństwa kosmetyków

W tym fragmencie przedstawiono jakie elementy musi mieć raport oceny bezpieczeństwa kosmetyków.

SED i MoS

W tym fragmencie przedstawiono jak obliczać dawkę narażenia systemicznego (SED) oraz margines bezpieczeństwa (MoS)

bottom of page