top of page

Pracownia Innowacyjnych
Badań i Analiz Toksykologicznych

Instytut Nauk Medycznych UR

kierownik: dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. uczelni

pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr inż. Adrian Frydrych

asystent dydaktyczny: mgr inż. Justyna Milan

pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr inż. Maciej Noga

pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr inż. Damian Kobylarz

e-mail: toksykologia@ur.edu.pl

tel. 17 851 68 85

Budynek G4

(II piętro, pomieszczenia: 242, 243 i 244)

ul. Warzywna 1A, 35-310 Rzeszów

Pracownia nie udziela konsultacji indywidualnych i nie przyjmuje zleceń od osób fizycznych

Poznaj Zespół

IMG_20220606_144229_edited_edited.jpg

Kamil Jurowski

 • pobierz
 • ORCID_iD.svg
 • Grey LinkedIn Icon
IMG_9705_edited_edited.jpg

Adrian Frydrych

 • pobierz
 • ORCID_iD.svg
 • Grey LinkedIn Icon
IMG_20221030_183952_edited.jpg

Justyna Milan

 • pobierz
 • ORCID_iD.svg
 • Grey LinkedIn Icon
1658218278998_edited_edited.jpg

Maciej
Noga

 • pobierz
 • ORCID_iD.svg
 • Grey LinkedIn Icon
DK_edited_edited.jpg

Damian Kobylarz

 • pobierz
 • ORCID_iD.svg
 • Grey LinkedIn Icon

Zarys historii

 • Pracownia Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych została utworzona za zgodą Rady Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w czerwcu 2022 r. na wniosek dr. hab. n. med. i n. o zdr. Kamila Jurowskiego prof. UR

 • Organizacja Pracowni realizowana była w okresie: czerwiec - listopad 2022

 • Za zgodą Rady Instytutu Nauk Medycznych (z dn. 09.11.2022) Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pracownia uzyskała zgodę na przekształcenie w Zakład

Aktualna tematyka badawcza

 • Jonomika toksykologiczna - zastosowanie innowacyjnych technik analitycznych do analizy toksykologicznej pierwiastków (pXRF, ICP-MS, ASA) w produktach konsumenckich (leki, produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementy diety, herbaty, produkty kosmetyczne) na potrzeby toksykologii regulacyjnej oraz wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania;

 • Toksykologiczna ocena ryzyka zdrowotnego oraz analiza toksykologiczna zanieczyszczeń pierwiastkowych produktów leczniczych dostępnych w aptekach w odniesieniu do ICH Q3D (R2);​​

 • Związki fosforoorganiczne stwarzające zagrożenie toksykologiczne (BŚT - bojowe środki trujące, Novichoki, pestycydy);

 • Zastosowanie metod toksykologii in silico do estymacji wybranych parametrów i deskryptorów toksykologicznych (m.in. do oceny potencjału genotoksycznego zanieczyszczeń leków; do wyznaczania parametrów niezbędnych do wyznaczenia współczynnika PDE; potencjał działania rakotwórczego - TD50);

 • Opracowanie alternatywnych strategii wyznaczania współczynnika PDE dla składników aktywnych leków na potrzeby toksykologii regulacyjnej;

 • Opracowanie nowych strategii oceny bezpieczeństwa substancji toksycznych na potrzeby toksykologii regulacyjnej oraz wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania;

 • Opracowanie nowych metod analitycznych do oznaczania ksenobiotyków w materiale biologicznym na potrzeby diagnostyki laboratoryjnej.

 • Ocena toksykologiczna ksenobiotyków mających aktualne znaczenie zdrowotne i środowiskowe.

Współpraca

PBP.jpg
IEM.jpg
alab.jpg
bottom of page