top of page
nauka

Doktoraty

 

Pod moją opieką naukową realizowane są interdyscyplinarne rozprawy doktorskie z toksykologii w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk Medycznych).

Doktoraty mogą być realizowane w trzech trybach:

W każdym przypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt i rozmowa w celu ustalenia możliwości i zakresu realizacji.

Tematy rozpraw doktorskich 2023/2024

Zakończone doktoraty

dr n. med. i n. o zdr. Maciej Noga

Badania wybranych parametrów toksykologicznych dla związków fosforoorganicznych z grupy Novichoków przy użyciu metod toksykologii in silico

 

promotor: dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski prof. UR / prof. IEM

promotor pomocniczy: dr n. med. Agata Michalska 

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA!

Recenzenci:

Pani Prof. dr hab. n. farm. Maria Walczak - Kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny CM UJ
Pan Dr hab. n. farm. Bartosz Wielgomas prof. GUMED - Kierownik Katedry Toksykologii, Wydział Farmace
utyczny GUMED,
Pan Dr hab. n. med. Waldemar Machała , prof. nadzw. UM w Łodzi (Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Łodzi) 

 

data obrony: 23.11.2023 

2 — kopia.jpg

Rozpoczęte doktoraty

lek. med. Maciej Gnatowski

2022 - nadal

Analiza toksykologiczna wybranych pierwiastków (kobaltu, niklu oraz chromu) we krwi oraz moczu pacjentów po pierwotnej protezoplastyce bezcementowej stawu biodrowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej

promotor: dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski prof. UR, prof. IEM

promotor pomocniczy: dr n. farm. Łukasz Paprotny (ALAB Laboratoria)

mgr inż. Adrian Frydrych

2023 - nadal

Analiza toksykologiczna wybranych pierwiastków w dietetycznych środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla pacjentów onkologicznych

promotor: dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski prof. UR, prof. IEM

mgr inż. Damian Kobylarz

2024 - nadal

Opracowanie 'białej' metody in situ oznaczania wybranych pierwiastków toksycznych metodą pXRF w kościach na potrzeby laboratoryjnej toksykologii sądowej

promotor: dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski prof. UR, prof. IEM

promotor pomocniczy: dr n. med. Agata Michalska 

bottom of page