top of page

Habilitacja

Zaktualizowano: 24 maj 2022

Uchwałą Szanownej Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne (Wydział Farmaceutyczny, Collegium-Medicum, Uniwersytet Jagielloński) z dn. 26.04.2022, został mi nadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Tytuł osiągnięcia: Analiza toksykologiczna wybranych metali obecnych w ziołowych produktach leczniczych na ząbkowanie, dietetycznych środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatach mlekozastępczych dostępnych w polskich aptekach.Cykl publikacji wchodzących w skład dorobku habilitacyjnego:K Jurowski, M Krośniak, M Fołta, M Cole, W Piekoszewski

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 52, 18-21K Jurowski, M Krośniak, M Fołta, B Tatar, M Cole, W Piekoszewski

Biological Trace Element Research 191 (2), 517-521K Jurowski, M Krośniak, M Fołta, B Tatar, M Cole, W Piekoszewski

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 53, 109-112Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 52: 18–21K Jurowski, M Krośniak, M Fołta, B Tatar, M Cole, W Piekoszewski

Biological Trace Element Research 192 (2), 129-135K Jurowski, M Krośniak, M Fołta, B Tatar, M Cole, W Piekoszewski

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 53, 144-149

53 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page