top of page

Habilitacja

Zaktualizowano: 24 maj 2022

Uchwałą Szanownej Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne (Wydział Farmaceutyczny, Collegium-Medicum, Uniwersytet Jagielloński) z dn. 26.04.2022, został mi nadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Tytuł osiągnięcia: Analiza toksykologiczna wybranych metali obecnych w ziołowych produktach leczniczych na ząbkowanie, dietetycznych środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatach mlekozastępczych dostępnych w polskich aptekach.Cykl publikacji wchodzących w skład dorobku habilitacyjnego:Toxicological analysis of Pb and Cd by ET AAS in local anaesthetics for teething (teething gels) based on herbs available in Polish pharmacies

K Jurowski, M Krośniak, M Fołta, M Cole, W Piekoszewski

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 52, 18-21Safety assessment of the trace element impurities Ni and Cr in pharmaceutical herbal products for teething from Polish pharmacies

K Jurowski, M Krośniak, M Fołta, B Tatar, M Cole, W Piekoszewski

Biological Trace Element Research 191 (2), 517-521The toxicological analysis of Cu, Mn and Zn as elemental impurities in pharmaceutical herbal products for teething available in pharmacies in Poland

K Jurowski, M Krośniak, M Fołta, B Tatar, M Cole, W Piekoszewski

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 53, 109-112The toxicological analysis of Pb and Cd by ETAAS in local anaesthetics for teething (teething gels) based on herbs available in Polish pharmacies. K Jurowski, M Krośniak, M Fołta, M Cole, W Piekoszewski

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 52: 18–21The toxicological analysis of Ni and Cr in prescription food for special medical purposes and modified milk products for babies in infancy available in pharmacies in Poland

K Jurowski, M Krośniak, M Fołta, B Tatar, M Cole, W Piekoszewski

Biological Trace Element Research 192 (2), 129-135The analysis of Cu, Mn and Zn content in prescription food for special medical purposes and modified milk products for newborns and infants available in Polish pharmacies from toxicological and nutritional point of view

K Jurowski, M Krośniak, M Fołta, B Tatar, M Cole, W Piekoszewski

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 53, 144-149

48 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page