• dr Kamil Jurowski

Habilitacja

Uchwałą Szanownej Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne (Wydział Farmaceutyczny, Collegium-Medicum, Uniwersytet Jagielloński) z dn. 26.04.2022, został mi nadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Tytuł osiągnięcia: Analiza toksykologiczna wybranych metali obecnych w ziołowych produktach leczniczych na ząbkowanie, dietetycznych środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatach mlekozastępczych dostępnych w polskich aptekach.

22 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie