top of page

Nominacja do rady naukowej IEMW dniu 21.09.2022 w Łodzi miało miejsce uroczyste otwarcie Instytutu Ekspertyz Medycznych, który stanowi innowacyjną jednostkę badawczą podlegającą pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Instytut Ekspertyz Medycznych ma m.in. usprawnić prowadzenie postępowań przygotowawczych i sądowych oraz zgromadzić najlepszych biegłych zajmujących się problematyką medyczną. Działalność Instytutu skierowana jest do odbiorców świadczeń medycznych, personelu medycznego, lekarzy-biegłych oraz przedstawicieli zawodów prawniczych, dla których przygotowane będą opinie sądowo-lekarskie i propozycje zmian legislacyjnych.

Podczas uroczystego otwarcia wręczono nominacje do Rady Naukowej Instytutu z rąk Pani Dyrektor - dr Agaty Michalskiej oraz zastępcy Prokuratora Krajowego - Pani prokurator Agaty Gałuszki-Górskiej.

Miło poinformować, że nominację do Rady Naukowej odebrał Pan dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR z Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych, Instytutu Nauk Medycznych UR oraz z Zakładu Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej IEM. Drugą osobą nominowaną został Pan mgr inż. Maciej Noga, pracownik Zakładu Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej IEM, który ściśle współpracuje z Pracownią Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych INM UR - absolwent Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas uroczystości Pan dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR przedstawił rolę i zadania jednego z czterech Zakładów Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi - Zakładu Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej. Należy zwrócić uwagę, że jest to jedyna tego typu jednostka w Polsce, którą nie tylko realizuje swoje cele w zakresie typowych badań i analiz toksykologicznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ale również uzupełnia lukę w zakresie kwestii toksykologii regulacyjnej. Zakład Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej IEM ściśle współpracuje z Pracownią Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych naszego Instytutu.
Film, zdjęcia oraz relacje z uroczystości znajdują się w poniższych linkach:

21 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page