top of page

Opracowanie 'białej' metody in situ oznaczania pierwiastków toksycznych metodą pXRF w kościach

Na I Interdyscyplinarnej Konferencji - Nauki Medyczne w służbie Wymiaru Sprawiedliwości i Organów Ścigania, najmłodszy prelegent, mgr inż. Damian Kobylarz, zainteresował wszystkich swoim tematem "Opracowanie 'białej' metody in situ oznaczania wybranych pierwiastków toksycznych metodą pXRF w kościach na potrzeby laboratoryjnej toksykologii sądowej".Kluczowe punkty wystąpienia:

  • Ukazanie toksykologii układu kostnego jako nieuchwytnego dotychczas tematu w laboratoryjnej toksykologii sądowej

  • Idea problemu: opracowanie bezpośredniej, wiarygodnej, nieniszczącej i ekonomicznej metody analitycznej do określania profilu pierwiastkowego w kościach.

  • Główne pierwiastki toksyczne ulegające kumulacji materialnej w kościach, takie jak Pb, Cd, Sr, As i Cr, i ich znaczenie medyczne.

  • Zalety techniki pXRF jako "białej" techniki analitycznej w naukach sądowych.

  • Podkreślenie luki w toksykologii sądowej dotyczącej układu kostnego oraz wyzwań związanych z kalibracją techniki pXRF.

  • Opracowanie tej metody może dostarczyć kluczowych informacji na temat długotrwałej ekspozycji ofiar na toksyczne pierwiastki.

Mimo młodego wieku, mgr inż. Damian Kobylarz poradził sobie bardzo dobrze, a jego temat stał się przedmiotem dyskusji podczas przerw kawowych.


Nie ulega wątpliwości, że jego przyszłość w świecie nauki zapowiada się bardzo obiecująco!

43 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page