top of page

Parabeny a rak piersi

Zaktualizowano: 9 lut 2019

Bardzo dużo osób pyta mnie i prosi aby napisać coś na temat parabenów i raka piersi bo temat jest dość kontrowersyjny (i faktycznie tak jest). Kiedyś zostałem zaproszony do napisania krótkiej charakterystyki parabenów w jednej z monografii "Wybrane substancje o znaczeniu biologicznym - spojrzenie młodych naukowców. Fragment mojego rozdziału znajduje się poniżej:


"Dość kontrowersyjnym tematem jest związek między parabenami a nowotworem piersi. W chwili obecnej nie ma jednoznacznych dowodów na istotny związek pomiędzy parabenami, a tym nowotworem. Badania, które wzbudziły wspomniane kontrowersje zostały opisane przez Darbre i współpracowników [Darbre i in. 2004], gdzie przedstawiono wyniki związane z obecnością parabenów w próbkach tkanek pobranych z guzów piersi. Ponieważ wzrost niektórych guzów jest indukowany przez estrogeny, których działanie jest imitowane przez parabeny, zaistniało przypuszczenie, że mogą wykazywać działanie rakotwórcze [Lazar 2008]. Warto jednak zwrócić uwagę, że wspomniane badania nie zostały przeprowadzone z użyciem prób kontrolnych, stąd sama obecność parabenów w tkankach guza nie oznacza jeszcze, że parabeny są jego przyczyną".źródło: K. Jurowski, Zarys charakterystyki chemicznej i toksykologicznej wybranych parabenów (estrów kwasu p-hydroksybenzoesowego) stosowanych w produktach kosmetycznych, w: Wybrane substancje o znaczeniu biologicznym - spojrzenie młodych naukowców (red. M Kwolek-Mirek, M. Mołoń), CreativeTime, Kraków, 2017, 158-164
104 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

تعليقات


bottom of page