top of page

Publikacja AgNPs w IJMS (IF 6,208; 140 pkt MEiN)

Zaktualizowano: 7 mar 2023

Miło mi poinformować, że został opublikowany artykuł naukowy w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences (IJMS, MDPI) (140 pkt MEiN, IF 6,208), który stanowi wartościową publikację przeglądową na temat aspektów toksykologicznych nanocząstek srebra (AgNPs, ang. silver nanoparticles).


Artykuł został opublikowany w sekcji: Molecular Toxicology,


w special issue:

Nanotoxicology and Nanosafety 4.0W ostatnich latach badania nad AgNPs wzbudziły duże zainteresowanie naukowców, między innymi ze względu na ich alternatywne zastosowanie do celów medycznych z uwagi na swoje właściwości antybakteryjne. Wielkość nanocząstek srebra waha się od 1 do 100 nm. W opublikowanej pracy dokonano przeglądu postępu badań nad AgNPs pod kątem syntezy, zastosowań i toksykologicznej oceny bezpieczeństwa oraz kwestii badań in vivo i in vitro. Metody syntezy AgNPs obejmują drogi fizyczne, chemiczne i biologiczne, a także "zieloną syntezę" w myśl nurtu "zielonej chemii" oraz "zielonej toksykologii". Treść artykułu obejmuje zagadnienia związane z wadą metod fizycznych i chemicznych, które są drogie, a także mogą charakteryzować się toksycznością. Ich obawy dotyczące biobezpieczeństwa, takie jak potencjalna toksyczność dla komórek, tkanek i organów.


Toksyczne działanie nanocząstek srebra jest pożądane w nowoczesnych terapiach przeciwnowotworowych, jako nowa strategia leczenia zakażeń bakteriami odpornymi na antybiotyki, infekcji i w innych chorobach. Pojawiają się nowe możliwości syntezy nietoksycznych AgNPs. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba zastosowań i ilość używanego nanosrebra. Wykazano, że AgNPs hamują wzrost i przeżywalność bakterii, w tym patogenów ludzkich i zwierzęcych, mają właściwości przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Hamują również rozwój biofilmów bakteryjnych i dlatego mogą stanowić obiecującą alternatywę dla konwencjonalnych antybiotyków. Obecnie są najbardziej skomercjalizowanymi nanocząstkami metali i wchodzą w skład wielu produktów, takich jak opatrunki antybakteryjne, domowe oczyszczalnie ścieków, tekstylia i produkty kosmetyczne.


Artykuł posiada ponad 200 pozycji literaturowych i liczy prawie 30 stron!


Jest mi niezmiernie miło, że pierwszymi autorami są młodzi pracownicy Zakładu Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej IEM oraz Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych INM UR:

  • mgr inż. Maciej Noga

  • mgr inż. Justyna Milan

  • mgr inż. Adrian Frydrych


Publikacja ta jest przykładem ciężkiej pracy zgranego zespołu oraz współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy różnymi jednostkami naukowymi w Polsce, w celu rozwiązywania ważnych problemów toksykologicznych o znaczeniu społecznym.


Zachęcam do lektury tego artykułu naukowego dostępnego w trybie open access:


M. Noga, A. Frydrych, J. Milan, K. Jurowski, Toxicological aspects, safety assessment and green toxicolog of silver nanoparticles (AgNPs) – critical review: state of the art, International Journal of Molecular Sciences (IF 6,208; 140 pkt MEiN) 2023, Int. J. Mol. Sci. 2023, 24(6), 5133; https://doi.org/10.3390/ijms24065133

22 wyświetlenia0 komentarzy

Kommentare


bottom of page