top of page

Publikacja IJERPH (IF 4,614; 140 pkt MEiN)


Miło mi poinformować, że tuż przed końcem stycznia został opublikowany artykuł naukowy w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH, MDPI) (140 pkt MEiN, IF 4,614), który stanowi wartościowy materiał oryginalny w na temat analizy toksykologicznej metali ciężkich w maściach majerankowych dostępnych w polskich aptekach. Tytuł publikacji: "The Toxicological Risk Assessment of Dermal Exposure of Patients Exposed to Lead and Cadmium due to Application of Ointments with Marjoram Herb Extract (Majoranae Herbae Extractum), Int. J. Environ. Res. Public Health (IF 4.614) 2023, Praca powstała przy współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym UJ - Pracownią Biopierwiastków. Jest to kolejna praca, która stanowi przykład udanej współpracy dwóch jednostek naukowych w służbie przemysłu farmaceutycznego oraz toksykologii regulacyjnej (zanieczyszczenia pierwiastkowe leków). Należy podkreślić, że potencjalne zanieczyszczenia metalami ciężkimi w produktach farmaceutycznych/lekach opartych na surowcach roślinnych (np. ziołach) stanowią istotny problem w przemyśle farmaceutycznym, jednak brakuje artykułów naukowych dotyczących kompleksowej oceny ryzyka toksykologicznego w maściach stosowanych dermalnie. Poniżej idea przeprowadzonych badań uwzględniająca potrójną strategię oceny bezpieczeństwa zanieczyszczeń metalicznych:


Warto zwrócić uwagę, że praca ta stanowi kompleksowe opracowanie. Aby dokonać właściwej oceny bezpieczeństwa, uwzględniliśmy:

1) wyniki bazowe (surowe) jako poziomy ołowiu i kadmu w maściach,

2) jednorazowe podanie zastosowanej maści,

3) dzienne narażenie na Pb i Cd w zastosowanych maściach zgodnie z maksymalną dzienną dawką zastosowanych farmaceutyków z uwzględnieniem przenikania przez skórę,

4) ocenę ryzyka dla zdrowia człowieka w oparciu o model USEPA

5) margines narażenia (MoE).


Zachęcam do lektury tego artykułu naukowego dostępnego w trybie open access (niebawem):


K. Jurowski, M. Krośniak, The Toxicological Risk Assessment of Dermal Exposure of Patients Exposed to Lead and Cadmium due to Application of Ointments with Marjoram Herb Extract (Majoranae Herbae Extractum), Int. J. Environ. Res. Public Health (IF 4.614) 2023, accepted manuscript

24 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page