top of page

Publikacja Journal of Clinical Medicine (IF 4.964; 140 pkt)

Zaktualizowano: 13 mar 2023

Miło mi poinformować, że opublikowany został bardzo ważny artykuł przeglądowy na temat aktualnej wiedzy dotyczącej leczenie zatruć oraz postępowania w przypadku zagrożeń CBRNE/HAZMAT dla związków fosforoorganicznych typu Novichoki. Warto zwrócić uwagę, że artykuł został opublikowany w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine (IF = 4.964; 140 pkt MEiN). Na uwagę zasługuje fakt, że wypełnienie luk w danych przyspieszy postęp w zakresie poprawy ochrony zdrowia przed Nowiczokami i opracowaniu optymalnej terapii w leczeniu ofiar zatruć. Ponadto wprowadzenie rozwiązań chroniących personel medyczny mający kontakt z tego typu substancjami zwiększa szanse na uratowanie ofiar zdarzeń typu HAZMAT/CBRNE.


Jest to już druga publikacja naukowa, wchodząca w skład dorobku naukowego doktoratu realizowanego przez Pana mgr inż. Macieja Nogi, pod proponowanym tematem: Badania wybranych parametrów toksykologicznych dla związków fosforoorganicznych z grupy Novichoków przy użyciu metod toksykologii in silico.


Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Ekspertyz Medycznych w Łodzi (dr n. med. Agata Michalska) i stanowi kolejny przykład udanej współpracy interdyscyplinarnej dwóch jednostek naukowych w rozwiązywaniu ważnych toksykologicznych problemów medycznych.
Zachęcam do lektury tego artykułu naukowego dostępnego w trybie open access:


27 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page