top of page

Publikacja na temat pXRF w żywności (IF = 14.908!!!)


Z ogromnym zadowoleniem informuję, że w ostatnim czasie opublikowany został artykuł naukowy w prestiżowym czasopiśmie Trends in Analytical Chemistry (IF14.908!!! 140 pkt MEiN?) na temat zastosowania techniki pXRF w analizie żywności. Pierwszym autorem tego artykułu jest Pan mgr inż. Adrian Frydrych, który realizuje zbliżony temat rozprawy doktorskiej: 'Analiza toksykologiczna wybranych pierwiastków w dietetycznych środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla pacjentów onkologicznych'.


Analiza pierwiastków przy użyciu spektrometru pXRF (przenośnego spektrometru XRF) jest nieinwazyjna, szybka, ekologiczna i niedroga, i nadaje się do różnych rodzajów próbek żywności (stałych i ciekłych). Zastosowanie pXRF w analizie produktów spożywczych jest obiecującym i pożądanym sposobem wykrywania i identyfikacji pierwiastków, biorąc pod uwagę szybkość, wygodę i precyzję analizy żywności jako próbek o niskiej trwałości. Skupiliśmy się na ocenie dostępnych badań, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów analitycznych: strategii kalibracji, trybu pracy urządzenia pXRF, LOD, LOQ, liniowości itp. Ten krytyczny przegląd literatury może otworzyć prawdziwe możliwości i inspirację dla osób zajmujących się analizą i bezpieczeństwem żywności, aby potwierdzić zastosowanie pXRF w analizie pierwiastków w różnych próbkach żywności. W tej pubikacji proponujemy rozwiązania, które mogą poprawić jakość i wiarygodność przyszłych badań dotyczących analizy żywności, wykorzystujących pXRF do analizy in situ różnych rodzajów próbek (stałych i ciekłych). Ponadto, przedstawiliśmy przegląd znanych spektrometrów pXRF i zagadnień związanych z strategiami kalibracji analitycznej, które mogą być skutecznie wdrożone w pomiarach pXRF do analizy żywności.


Jest to wyjątkowa praca, która plasuje nas zespół wysoko w zakresie innowacyjnych badań i analiz toksykologicznych:


28 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


bottom of page