top of page

What do we currently know about Novichoks?

Miło mi poinformować, że z końcem roku 2022 opublikowany został bardzo ważny artykuł przeglądowy na temat aktualnej wiedzy dotyczącej związków fosforoorganicznych typu Novichoki. Warto zwrócić uwagę, że artykuł został opublikowany praktycznie bez uwag recenzentów w prestiżowym czasopiśmie Archives of Toxicology, Springer (IF = 6.168; 140 pkt MEiN!) Zachęcam do lektury artykułu (artykuł w trybie open access).

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00204-022-03437-5.pdf?pdf=button


10 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page